Obowiązek
informacyjny

Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych do kontaktu w serwisie internetowym Orange Polska jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej Orange Polska).

Dane kontaktowe administratora danych:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Inspektor Ochrony Danych w Orange

Sławomir Chmielewski

inspektorochronydanych@orange.com

Przekazane nam dane zostaną wykorzystane do:

jednorazowego skontaktowania się w celu przedstawienia oferty naszych produktów lub usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda)
przesłania wiadomości email potwierdzającej wpłyniecie zgłoszenia z prośbą o kontakt (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska)
dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska)
weryfikacji czy Państwa podmiot jest Klientem Orange Polska S.A. oraz przekazania Państwa prośby do właściwego przedstawiciela Orange Polska S.A. (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska)

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy, jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali i przedstawili naszą ofertę.

Dodatkowo przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz url formularza, w którym podali Państwo dane, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego Orange Polska.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Prawa klienta

Przysługuje Państwu prawo do:

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,
  • żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Orange Polska,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

Z tych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.orange.pl/kontakt).

Jeśli uznacie Państwo, że Orange Polska przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.